Název projektu: Nové vybavení RC Pampeliška

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Místní akční skupina PODBRDSKO (dále jen MAS) je zapsaný spolek fungující na principu „komunitně vedeného místního rozvoje“ a metodě LEADER, jehož cílem je rozvíjet venkovský region za pomoci dotací ze Strukturálních fondů EU z národních Operačních programů a dalších zdrojů.

MAS Podbrdsko přispívá k rozvoji regionu podporou vzdělávání dětí, volnočasových aktivit pro děti i dospělé formou příměstských táborů, naučných stezek či formou Podbrdských farmářských a řemeslných trhů. Podporuje zemědělské i další podnikatelské aktivity, sociální služby
i životní prostředí v regionu.

Veškeré informace o MAS naleznete na stránkách www.maspodbrdsko.cz

A právě zásluhou MAS PODBRDSKO získalo Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s. dotaci z Programu rozvoje venkova.

Díky tomuto projektu nabízí rodinné centrum zase o něco krásnější, modernější a bezpečnější prostory, ve kterých se vzdělávají a volný čas tráví malí i velcí. Konkrétně se Pampeliška dočkala nových stolků, židliček, stolů i židlí a úložných prostor. K technickému posunu přispělo pořízení nového notebooku.

Nové vybavení již využívají účastníci kurzů, stálí i občasní návštěvníci dětské herny a rovněž je využíváno na mimořádných akcích, které jsou vždy určeny široké veřejnosti.