Vstupné

Návštěvník …………………………………………….. 40,- Kč

Člen rodinného centra …………………………… 20,- Kč

Roční členství ……………………………………….. 400,- Kč
(možné zaplatit členství na druhé pololetí roku 2021 ve výši 200,- Kč)

Vstupné do herny je jednorázové bez ohledu na dobu strávenou v herně a platí pro celou rodinu. Např. přijde-li maminka s tatínkem a 2 děti, cena bude pouze 20,- Kč v případě zaplaceného členství nebo 40,- Kč pro ostatní návštěvníky (nečleny).

Herna je otevřena pondělí – pátek: 09:00 – 12:00