Vstupné  pro rok 2022

Návštěvník (nečlen RC)  …………………………………………….. 50,- Kč

Člen rodinného centra …………………………… 20,- Kč

Roční členství ……………………………………….. 400,- Kč

Vstupné do herny je jednorázové bez ohledu na dobu strávenou v herně a platí pro celou rodinu. Např. přijde-li maminka s tatínkem a 2 děti, cena bude pouze 20,- Kč v případě zaplaceného členství nebo 50,- Kč pro ostatní návštěvníky (nečleny).

Herna je otevřena pondělí – pátek: 09:00 – 12:00