Vstupné  pro rok 2023

Návštěvník (nečlen RC)  …………………………………………….. 50,- Kč

Člen rodinného centra ………………………………………………. 20,- Kč

Roční členství ………………………………………………………….. 400,- Kč

Vstupné do herny je jednorázové bez ohledu na dobu strávenou v herně a platí pro celou rodinu. Např. přijde-li maminka s tatínkem a 2 děti, cena bude pouze 20,- Kč v případě zaplaceného členství nebo 50,- Kč pro ostatní návštěvníky (nečleny).