nezisková organizace založená matkami v roce 2000

CÍL PAMPELIŠKY

Pampeliška dlouhodobě podporuje život rodin ve městě Březnice a okolí. Herna nabízí neformální prostředí a vstřícný přístup k rodičům i dětem. Umožňuje rozvíjet se v jiném než domácím prostředí, účastnit se nabízených aktivit a navázat nové vztahy. 

PODPORA RODIN

V případě rodinných problémů jsou pracovníci rodinného centra schopni odkázat na pomáhající organizace. Pampeliška připravuje pestrý program v oblasti podpory hodnot rodiny, zdraví a ochrany životního prostředí. 

PROGRAMY CENTRA

V herně probíhají pravidelné i nepravidelné výtvarné dílny, filmový klub, přednášky na různá témata atd. Hojně navštěvované jsou mimořádné akce RC Pampeliška – narozeniny RC, dětský den, lampionový průvod a podobně.

CO PAMPELIŠKA JEŠTĚ DĚLÁ

Rodinné centrum Pampeliška nabízí také věci k zapůjčení, pravidelná cvičení, každoroční jarní a podzimní burzu oblečení a použitých věcí, knihovnu. Služby jsou nabízeny všem bez rozdílů na jejich sociální zázemí, vzdělání, původ, politické a náboženské vyznání.