bližší informace: Dáša Nesvedová, 606 115 251, Kulturní gang Březnice

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756

název projektu: Dětské léto v Březnici

DOTOVANÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

Rodinné centrum Pampeliška, z.s. realizuje uvedený projekt ve spolupráci s partnery a v období hlavních školních prázdnin v rámci něj zorganizuje několik turnusů příměstských táborů. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu: rodiče a pečující osoby o děti do 15 let.

S partnerem SK Březnice 1918, z.s.:

25.07. – 29.07.2022SPORTOVNÍ TÁBOR – týden sportování zejména se zaměřením na fotbal, ale i další sportovní hry a pobyt venku. Předpokládaná dotovaná cena: 1200,- Kč.

zázemí tábora: areál stadionu v Březnici

OBSAZENO – KAPACITA ZCELA NAPLNĚNA! NELZE SE JIŽ PŘIHLAŠOVAT!

S partnerem Kulturní Gang Březnice, z.s.:

08.08. – 12.08.2022HORIZONT UDÁLOSTÍ 1.turnus
15.08. – 19.08.2022– HORIZONT UDÁLOSTÍ 2.turnus

Táborový program: “Co se stane, když tě na starém kluzišti pohltí černá díra? Dostaneš se do jiného časoprostoru a o tom, co tam zažiješ budeš muset podat zprávu příštím generacím..”

zázemí tábora: areál staré kluziště

předpokládaná dotovaná cena turnusu: 1200,- Kč


Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý počet míst za zvýhodněnou/dotovanou cenu. Rodiče, kteří chtějí této možnosti využít, musí splnit podmínky dotačního programu (doložit vazbu na trh práce).

Více informací o podmínkách a přihlášení koordinátorka projektu: Dagmar Nesvedová, Kulturní Gang Březnice

tel. 606 115 251, dasanesvedova@seznam.cz.