Příměstské tábory

bližší informace: Dáša Nesvedová, 606 115 251, Kulturní gang Březnice

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756

název projektu: Dětské léto v Březnici

Rodinné centrum Pampeliška, z.s. ve spolupráci s partnery pokračuje v roce 2021 v realizaci výše uvedeného projektu,
jehož cílem je umožnit rodičům sladit rodinný a pracovní život.
Toho bude dosaženo uspořádáním několika turnusů příměstských táborů v období školních prázdnin.
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu: rodiče a pečující osoby o děti do 15 let.


V rámci tohoto projektu se uskuteční:


Turnusy organizované s partnerem SK Březnice 1918, z.s.:

12.07. – 16.07.2021SPORTOVNÍ TÁBOR 1. – tábor plný sportovních aktivit zejména se zaměřením na fotbal,
ale i další sportovní činnosti a pobyt venku. Vedoucí turnusu: Martin Brňák, předpokládaná dotovaná cena: 1000,- Kč

26.07. – 30.07.2021SPORTOVNÍ TÁBOR 2. – tábor plný sportovních aktivit zejména se zaměřením na fotbal,
ale i další sportovní činnosti a pobyt venku. Vedoucí turnusu: Václav Harant, Adam Záruba předpokládaná dotovaná cena: 1000,- KčTurnusy organizované s partnerem Kulturní Gang Březnice, z.s.:

02.08. – 06.08.2021EXPEDICE DIVOČINA 1.

09.08. – 13.08.2021– EXPEDICE DIVOČINA 2.

vedoucí turnusu: Dáša Nesvedová

předpokládaná dotovaná cena turnusu: 1200,- Kč

Táborový program aneb na co se mohou vaše děti těšit

„Byli jste vysazeni na pustém ostrově jménem STARÉ KLUZIŠTĚ, kde budete plnit úkoly zadané starým šamanem a vaším jediným úkolem bude PŘEŽÍT! Není cesty zpět. Nemáte boty? Nezbývá než je vyrobit. Nemáte co na sebe? Musíte si tedy něco spíchnout. Chcete se schovat? Tak si postavte přístřešek. Máte hlad? Tak si něco uvařte. Takhle to tu chodí! Musíte si počínat tak, abyste nejen ochránili sebe, ale získali taky co největší výhody pro svůj kmen. Bude to těžká zkouška zůstat sám za sebe, ale zároveň pracovat pro svou komunitu! Ale vydržíte-li až do konce, předá vám šaman amulet, který vás bude ochraňovat po celý zbytek roku a budete mít právo zasednout spolu s ostatními kmeny k závěřečné rituální hostině, kde se osobně setkáte s cestovatelem, který má za sebou pobyty v odlehlých koutech světa …“

Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý počet míst za zvýhodněnou cenu.


Podmínky dotačního programu, které musí rodiče splnit, aby mohli využít zvýhodněné ceny turnusu:

  • vazba na trh práce v zájmovém území MAS Podbrdsko.

Dokládá se potvrzením od zaměstnavatele nebo úřadu práce o vedení v evidenci nebo potvrzením o studiu či rekvalifikaci. Podnikatelé (OSVČ) dokládají výpis z ČSSZ o platbách sociálního pojištění. Týká se obou rodičů (žijících ve společné domácnosti s dítětem)

  • rodič samoživitel či rozvedená/ý, vdova/vdovec doloží čestné prohlášení o tom, že pečují o dítě sami či je svěřeno do jejich péče

Dokumenty, které bude před nástupem na tábor rodič dokládat:

  • přihláška dítěte
  • smlouva o poskytování služeb zajištění péče o děti
  • kopie průkazky zdravotní pojišťovny
  • potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
  • prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní dotazník
  • prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z  příměstského tábora – zplnomocnění jiné osoby k vyzvedávání dítěte
  • monitorovací list podpořené osoby
  • event. další dle aktuální situace zejména s ohledem na epidemiologická opatření (Covid-19)

DOKUMENTY PŘIDÁME POSTUPNĚ DLE VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE A VYJASNĚNÍ KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK PRO KONÁNÍ TÁBORA.

Předpokládáme, že před konáním tábora bude s rodiči svolána osobní schůzka, kde všechny potřebné dokumenty rozdáme a vysvětlíme jejich vyplnění. Zároveň bude možné provést platbu v hotovosti nebo předáme pokyny pro bezhotovostní platby.

Veškeré informace podá koordinátorka celého projektu:

Dáša Nesvedová, 606 115 251, Kulturní Gang Březnice

dasanesvedova@seznam.cz