Příměstské tábory

Rodinné centrum Pampeliška realizuje projekty financované z ESF, jejichž cílem je zorganizovat několik turnusů příměstských táborů. Nabízený program v jednotlivých turnusech zajistí dětem smysluplné trávení volného času v době školních prázdnin a rodičům umožní vykonávat své pracovní povinnosti bez starostí o ně. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby o děti do 15 let.

Jedná se o projekty:
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007270
Název projektu: Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin na Březnicku
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011756
Název projektu: Dětské léto v Březnici

Přehled letošních turnusů, které se uskutečnily:

27.7. – 31.7.2020 – Letní divadelní dílna 

03.08. – 07.08. 20020 – Rockové doupátko I. 

10.8. – 14.8.2020 – Rockové doupátko II. 
(ve spolupráci s partnerem projektu Kulturní Gang Březnice)

bližší informace: Dáša Nesvedová, 606 115 251, Kulturní gang Březnice